Gry i zabawy

 

Gry i Zabawy w Programie Tenis 10:

Rodzaje Zabaw i Ćwiczeń:

 • oswajające z balonami, piłkami i rakietami,
 • organizacyjno – porządkowe oraz integrujące grupę,
 • integrujące grupę,
 • rzutne,
 • skocznościowe,
 • rozwijające szybkość i zwinność,
 • kształtujące koordynację ruchową,
 • kształtujące balans.

 

 

 

Przykładowe Gry i Zabawy:

Zabawy, Gry Oraz Ćwiczenia Oswajające z Balonami, Piłkami i Rakietami:

 • Baloniada

Rozrzucamy taką samą liczbę balonów po obu stronach siatki (ok.10-15 szt.).

Zadaniem drużyn jest przebijanie balonów na stronę przeciwnika. Wygrywa drużyna, która po sygnale kończącym grę (ok. 2 min.) będzie miała mniej balonów na swojej połowie boiska.

 • Deszcz piłek

Dzieci podzielone na dwa zespoły ustawiają się naprzeciw siebie po obu stronach siatki.

Każda drużyna posiada jednakową liczbę piłek, na sygnał nauczyciela zawodnicy przerzucają piłki na stronę przeciwnika. Wygrywa ta drużyna która ma mniej piłek na swojej stronie

 • Podbijanie balonów

Zadaniem drużyny jest podbijanie balonów tak, aby nie spadły na ziemię w określonym czasie. Wygrywa drużyna, której balonów jest więcej „w powietrzu” po upłynięciu np. 1 minuty.

 

 

Zabawy i Ćwiczenia Organizacyjno-Porządkowe Oraz Integrujące Grupę:

 • Ustawienie się na sygnał

Dzieci przemieszczają się po korcie w dowolny sposób; po sygnale trenera ich zadaniem jest ustawienie się w określonym miejscu, wcześniej pokazana i objaśniona jest formacja, w jakiej muszą się ustawić.

 • Sprzątanie kortu

Sprzątanie można poprowadzić np:

na czas: trener podaje określony czas (ok. 2-3 min.), w jakim wszystkie dzieci mają posprzątać kort, tj. odłożyć poszczególne przybory na swoje miejsce.

 • Zbieranie piłek

Każdy uczestnik zabawy ma za zadanie zebranie jak największej ilości piłek w wyznaczonym przez trenera czasie.

 

 

Zabawy i Ćwiczenia integrujące Grupę:

 • Grzybobranie

Trener przed zabawą chowa kilkanaście grzybów pod pachołki lub znaczniki rozstawione po całej sali. Zadaniem każdego zespołu jest zebranie jak największej liczby grzybów w określonym czasie.

 • Gra w piłkę nożną

Gra na 1 stronie kortu tenisowego

 • Gra w hokeja

Gra na 1 stronie kortu tenisowego

 

 

Zabawy i Ćwiczenia Rzutne:

 • Przerzucanka

Ustawienie obu drużyn po obu stronach siatki. Na obu stronach rozrzucamy taką samą liczbę piłek tenisowych. Na sygnał prowadzącego dzieci przerzucają piłki na drugą stronę siatki. Wygrywa drużyna, która w określonym czasie przerzuci na stronę drużyny przeciwnej więc piłek.

 • Bombardowanie rakiet

Ustawienie dwóch drużyn naprzeciw siebie po obu stronach siatki, które mają za zadanie przywrócenie największej ilości rakiet ustawionych w polach serwisowych.

 • Rzuty do kosza w drużynach

Każda z zawodników ustawia się naprzeciwko kosza w odległości około 5 metrów.

Na rakiecie ma 10 piłek, które na sygnał trenera stara się trafić jak najwięcej razy do kosza.

 

 

Zabawy i Ćwiczenia Skocznościowe:

 • Berek w parach

Jedna osoba z pary ucieka, druga goni. Ustawienie jeden za drugim w odległości ok. 1,5-2 m. Wykonujemy skoki obunóż na zmianę do momentu, aż osoba z tyłu dotknie dziecko uciekające. Można wprowadzić także skoki jednonóż jak i kilka wieloskoków.

 • Skoki

W miejscu, w przód i tył przez linię, w górę z przysiadu, w przód z przysiadu, raz na 1 nodze raz na 2 nodze, skoki z obrotem

 • Kto wykona mniej skoków

Zawodnicy ustawieni na korcie tyłem do siatki, mają za zadanie jak najmniejszą ilością skoków pokonać odcinek do linii końcowej.

 

 

Gry i Zabawy Rozwijające Szybkość i Zwinność:

 • Wyścigi rzędów

Bieg w kolejności z założeniem braku możliwości wyprzedzania: dzieci biegną jedno za drugim;

ta forma wspaniale sprawdza się przy biegu w pozycjach niskich, np. na czworakach;

wyścigi rzędów: drużyna przemieszcza się po przejściu ostatniego zawodnika na początek

rzędu; sygnałem do tego przejścia może być piłka, która wędrowała od pierwszego zawodnika,

np. podawana oburącz nad głowami.

 • Murarz

Na połowie kortu. Jedna osoba z grupy zostaje murarzem, i staje na linii serwisowej, reszta grupy staje na linii końcowej. Na znak trenera przebiegają pod siatkę. Osoba złapana przez murarza dołącza do niego i łapią dalej.

Osoba która zostanie ostatnia ściga się z murarzem (do balonu i z powrotem) o I miejsce

 • Berek

Zabawa w obrębię połowy kortu tenisowego

 

 

Zabawy i Ćwiczenia Kształtujące Koordynację Ruchową:

 • Deszcz meteorytów

Dzieci ustawione na ograniczonym, dużym polu. Trener wykonuje rzut kilku piłek do góry, a zadaniem dzieci jest złapanie piłki w swój pachołek. Można wprowadzić punktację: 1 pkt. za złapanie piłki po koźle, 2 pkt. za złapanie z powietrza i wyłonić zwycięzcę.

 • Dziki zachód

Zabawa powinna mieć swoją fabułę, np. piłki są pociskami, a siatki tworzą zabudowania miasteczka. Każde dziecko musi się przemieszczać, żeby nie zostać trafionym, żeby zdobyć amunicję i wreszcie żeby zdobywać punkty trafiając w przeciwników.

W przypadku małej grupy uczestników taka walka w miasteczku może mieć charakter indywidualny.

 • Cień i lustro

Zabawa Cień polega na możliwie najwierniejszym i błyskawicznym naśladowaniu ruchów partnera, który jest odwrócony tyłem do grupy.

Zabawa Lustro polega na naśladowaniu trenera lub partnera, który jest ustawiony przodem do ćwiczącego.

 

 

Zabawy i Ćwiczenia Kształtujące Balans:

 • Balansowanie

Stanie na 1 nodze, ramiona wyprostowane z przodu.

Stanie na 1 nodze, oczy zamknięte, ramiona wyprostowane z przodu.

Stanie na 1 nodze na poszczególnych liniach kortu.

 • Statua

Dzieci stoją w różnych miejscach na korcie.

Kiedy trener powie “Start” dzieci poruszają się długimi krokami w różnych kierunkach.

Kiedy trener powie „Stop” dzieci stają na 1 nodze jak statua i utrzymują balans do momentu komendy „stop”.

 • Złodziej

Każdy zawodnik trzyma piłkę na rakiecie.

Celem jest ukradzenie piłek innym zawodnikom z rakiety I uzbieranie jak największej liczby piłek.

 

 

 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies, należy dokonać zmiany ustawień dotyczących zapisu plików cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Tak, zgadzam się