Info

Polski Związek Tenisowy – PZT:

Stowarzyszenie sportowe, organizacja przewodząca rozgrywkom tenisowym w Polsce z siedzibą w Warszawie.
Założony został 27 sierpnia 1921 roku w Poznaniu pod nazwą Polski Związek Lawn Tenisowy (PZLT).
Pierwszym prezesem Polskiego Związku Tenisowego został wybrany Zdzisław Szulc z klubu Warta Poznań.
W sierpniu 1945 roku z nazwy usunięto słowo „Lawn”.
W latach 1945 – 47 siedzibą Polskiego Związku Tenisowego był Kraków.
W latach 1950 – 56 zawieszono działalność Polskiego Związku Tenisowego, która była od tej pory zarządzana przez Sekcję Tenisową Głównego Komitetu Kultury Fizycznej – w marcu 1957 ponownie reaktywowano Polski Związek Tenisowy.

 

Polski Związek Tenisowy – Cele:

  • działanie na rzecz upowszechniania, rozwoju i promocji tenisa;
  • stwarzanie warunków najbardziej uzdolnionej młodzieży do realizacji programów sportowych.

 

Polski Związek Tenisowy – Zadania:

  • organizacja krajowego współzawodnictwa tenisowego, wraz z ustanawianiem i realizacją w nim reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych, z wyłącznością na prowadzenie rozgrywek o tytuł mistrza Polski;
  • ustalanie składu kadry narodowej i przygotowanie wszelkich reprezentacji kraju do międzynarodowego współzawodnictwa tenisowego oraz zapewnienie im warunków udziału w nim;
  • reprezentowanie (na wyłączność) tenisa w międzynarodowych organizacjach sportowych;
  • popularyzacja tenisa oraz działalność edukacyjna i wychowawcza w tym zakresie;
  • szkolenie trenerów i sędziów;
  • przyznawanie licencji klubom, zawodnikom, trenerom i sędziom.

 

Polski Związek Tenisowy (PZT)

Polski Związek Tenisowy
Stadion Narodowy w Warszawie
Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1
03 – 901 Warszawa
Tel. (48 – 22) 122-12-00, 122-12-01
Fax (48 – 22) 122-12-11
E-mail: pzt@pzt.pl
Strona internetowa: www.pzt.pl

 

 

 

 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies, należy dokonać zmiany ustawień dotyczących zapisu plików cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Tak, zgadzam się