Program Niebieski

 

Program Niebieski:

 

 

Cechy charakterystyczne:

 • Rozwój wszechstronnej sprawności fizycznej, przede wszystkim koordynacji ruchowej, jako bazy dla techniki.
 • Oswojenie ze sprzętem, piłką i rakietą.
 • Początkowo ćwiczenia, zabawy i gry bez partnera (gra z samym sobą) oraz z partnerem (rzucanka, tenis „podłogowy”), następnie w parach w odległości od 0 (brak siatki) do 6-8m.
 • Kierunek lotu piłki: pionowy (stopniowo przejście do ukośnego).
 • Wykonywanie ćwiczeń zarówno prawą, jak i lewą ręką.

 

 

Doskonalenie umiejętności taktycznych:

 • Poznanie a następnie nauczenie utrzymania wymiany na małej przestrzeni z samym sobą oraz partnerem w pięciu sytuacjach meczowych (serwis, return, wymiana, atak, obrona) oraz w dwóch podstawowych rozwiązaniach taktycznych (utrzymanie/trafienie piłki w kort, „gonienie” rywala) zależnych od rozmiaru kortu.

 

 

Podstawowe umiejętności techniczne:

 • Punkt trafienia przed ciałem (zamach i wymach są minimalne, ponieważ kort jest bardzo mały (boisko jest krótkie).
 • Pozycja gotowości (wyjściowa), zachowanie równowagi.
 • Każdy chwyt dozwolony (z wyjątkiem „patelniowego”). Kiedy możliwe będzie utrzymanie wymiany w niewielkiej odległości, uczniowie powinni spróbować różnych chwytów, jednocześnie szukając najwygodniejszego dla siebie (nauczanie stosowania odpowiednich chwytów będzie jednym z głównych zadań stawianych na poziomie czerwonym).

 

 

Podstawowe umiejętności mentalne:

 • Zabawa!
 • Pozytywne doświadczenia – budowanie motywacji wewnętrznej oraz wiary we własne siły.
 • Nauka skupienia uwagi na jednej czynności.
 • Współpraca z innymi dziećmi.

 

 

Planowanie:

 • Program powinien być zaplanowany, ale stosunkowo elastyczny (nie ma periodyzacji): np. 2-3 zajęcia tygodniowo po 60 min. o zróżnicowanym charakterze.
 • Rekomendowane proporcje zajęć przy 3 godzinach tygodniowo (1,5 godz. tenisa, 1 godz. koordynacji, 0,5 godz. innych sportów).
 • Dzieci powinny być zachęcane do uprawiania wszystkich możliwych sportów w wolnym czasie.

 

 

 

 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies, należy dokonać zmiany ustawień dotyczących zapisu plików cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Tak, zgadzam się