Kryteria

 

Kryteria i Zasady:

 • przedłużania licencji instruktorskiej i trenerskiej PZT,
 • przyznawania awansu na stopień trenera klasy pierwszej i mistrzowskiej w tenisie.

 

 

Kryteria przedłużania licencji instruktorskiej i trenerskiej PZT:

1. Sprawowane funkcje:

1.1. Trener klubowy – 4 pkt za każdy rok pracy potwierdzony i zaopiniowany pozytywnie przez klub i WZT.

1.2. Trener klubowy (koordynator) – 6 pkt za każdy rok pracy potwierdzony i zaopiniowany pozytywnie przez klub i WZT.

1.3. Trener kadry wojewódzkiej – 10 pkt za każdy rok pracy potwierdzony i zaopiniowany pozytywnie przez klub i WZT.

1.4. Trener CS – 15 pkt za każdy rok pracy potwierdzony i zaopiniowany pozytywnie przez PZT.

1.5. Szef Wyszkolenia PZT – 25 pkt za każdy rok pracy potwierdzony i zaopiniowany pozytywnie przez PZT.

1.6. Prowadzenie specjalizacji trenerskiej – 15 pkt za każdy rok pracy potwierdzony i

zaopiniowany pozytywnie przez uczelnie.

1.7. Współpraca w ramach programu ITN Number – 1 pkt za każdych 10 przetestowanych graczy / max 5 pkt. rocznie.

2. Praca z zawodnikami / efektywność sportowo-szkoleniowa i wychowawcza:

2.1. 1 – 10 lista generalna PZT – 15 pkt za każdego zawodnika / maksymalnie 3 zawodników / tylko w 1 kategorii wiekowej.

2.2. 11 – 20 lista generalna PZT- 10 pkt za każdego zawodnika / maksymalnie 3 zawodników / tylko w 1 kategorii wiekowej.

2.3. 21 – 50 lista generalna PZT- 5 pkt za każdego zawodnika / maksymalnie 3 zawodników / tylko w 1 kategorii wiekowej.

2.4. Zawodnicy z licencja PZT – 2 pkt za każdego zawodnika z licencja roczna PZT / max 10 pkt rocznie.

2.5. Doprowadzenie drużyny do finału DMP – 10 pkt za kategorie 12,14,16,18, „K” i „M”, letnie i zimowe.

2.6. Praca ze szkółkami (6-10 lat) – 1 pkt za każdego zawodnika z licencja roczna PZT / za 1 rok / max 10 pkt rocznie

3. Doskonalenie własne:

3.1. Udział w warsztatach, sympozjach i konferencjach krajowych – 1 pkt za każdy dzień potwierdzony przez organizatora.

3.2. Udział w konferencjach i sympozjach międzynarodowych – 2 pkt za każdy dzień potwierdzony przez organizatora.

3.3. Wykład – prezentacja na konferencji krajowej / patrz 3.1./ – 5 pkt dla autora lub do podziału wśród autorów – potwierdzenie organizator.

3.4. Wykład – prezentacja na konferencji międzynarodowej – 10 pkt dla autora lub do podziału wśród autorów – potwierdzenie organizator.

3.5. Staż w Akademii / ośrodku / klubie poza granicami kraju – 10 pkt jednorazowo, minimum 2 tygodnie

3.6. Wykłady, prowadzenie zajęć na kursach instruktorskich i trenerskich – 5 pkt, 1 pkt za każde 5 godzin, nie więcej niż 10 za kurs

4. Publikacje specjalistyczne – tenisowe:

4.1. Podręcznik / książka / recenzowane – 25 pkt za każdą opublikowana pozycje wydawnicza.

4.2. Skrypt recenzowany- 15 pkt za każdą opublikowana pozycje wydawnicza.

4.3. Artykuł /specjalistyczny/ własny- 3 pkt za każdą opublikowana pozycje wydawnicza.

4.4. Tłumaczenie artykułu /specjalistycznego/- 2 pkt za każdą opublikowana pozycje wydawnicza.

4.5. Program autorski /recenzowany/- 10 pkt za każdą opublikowana pozycje wydawnicza.

4.6. Praca dyplomowa /specjalistyczna/- 10 pkt za każdą opublikowana pozycje wydawnicza.

ZASADY:

Punkty trzeba uzyskać w minimum dwóch z czterech obszarów działalności szkoleniowej.

Dla uzyskania licencji punkty są zaliczane w postępowaniu kwalifikacyjnym:

 • W przypadku instruktora i trenera klasy drugiej za okres 2 lat ciągłej pracy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku.
 • W przypadku trenera klasy pierwszej za okres 3 lat ciągłej pracy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku.

Limity punktowe:

 • Instruktor i trener klasy II    – minimum 40 pkt.
 • Trener klasy I – minimum 60 pkt.

 

 

Kryteria awansu na stopień trenera klasy pierwszej i mistrzowskiej w tenisie:

1. Sprawowane funkcje:

1.1. Trener klubowy – 4 pkt za każdy rok pracy potwierdzony i zaopiniowany pozytywnie przez klub i WZT.

1.2. Trener klubowy (koordynator) – 6 pkt za każdy rok pracy potwierdzony i zaopiniowany pozytywnie przez klub i WZT.

1.3. Trener kadry wojewódzkiej – 10 pkt za każdy rok pracy potwierdzony i zaopiniowany pozytywnie przez klub i WZT.

1.4. Trener CS – 15 pkt za każdy rok pracy potwierdzony i zaopiniowany pozytywnie przez PZT.

1.5. Szef Wyszkolenia PZT – 25 pkt za każdy rok pracy potwierdzony i zaopiniowany pozytywnie przez PZT.

1.6. Prowadzenie specjalizacji trenerskiej – 15 pkt za każdy rok pracy potwierdzony i

zaopiniowany pozytywnie przez uczelnie.

1.7. Współpraca w ramach programu ITN Number – 1 pkt za każdych 10 przetestowanych graczy / max 5 pkt. rocznie.

2. Praca z zawodnikami (efektywność sportowo-szkoleniowa i wychowawcza):

2.1. 1 – 10 lista generalna PZT – 15 pkt za każdego zawodnika / maksymalnie 3 zawodników / tylko w 1 kategorii wiekowej.

2.2. 11 – 20 lista generalna PZT- 10 pkt za każdego zawodnika / maksymalnie 3 zawodników / tylko w 1 kategorii wiekowej.

2.3. 21 – 50 lista generalna PZT- 5 pkt za każdego zawodnika / maksymalnie 3 zawodników / tylko w 1 kategorii wiekowej.

2.4. Zawodnicy z licencja PZT – 2 pkt za każdego zawodnika z licencja roczna PZT / max 10 pkt rocznie.

2.5. Doprowadzenie drużyny do finału DMP – 10 pkt za kategorie 12,14,16,18, „K” i „M”, letnie i zimowe.

2.6. Praca ze szkółkami (6-10 lat) – 1 pkt za każdego zawodnika z licencja roczna PZT / za 1 rok / max 10 pkt rocznie.

2.7. Praca z amatorami – 1 pkt za każdego zawodnika z licencja roczna ATP / za 1 rok / max 10 pkt rocznie.

3. Doskonalenie własne:

3.1. Udział w warsztatach, sympozjach i konferencjach krajowych – 1 pkt za każdy dzień potwierdzony przez organizatora.

3.2. Udział w konferencjach i sympozjach międzynarodowych – 2 pkt za każdy dzień potwierdzony przez organizatora.

3.3. Wykład – prezentacja na konferencji krajowej / patrz 3.1./ – 5 pkt dla autora lub do podziału wśród autorów – potwierdzenie organizator.

3.4. Wykład – prezentacja na konferencji międzynarodowej – 10 pkt dla autora lub do podziału wśród autorów – potwierdzenie organizator.

3.5. Staż w Akademii / ośrodku / klubie poza granicami kraju – 10 pkt jednorazowo, minimum 2 tygodnie

3.6. Wykłady, prowadzenie zajęć na kursach instruktorskich i trenerskich – 5 pkt, 1 pkt za każde 5 godzin, nie więcej niż 10 za kurs

4. Publikacje specjalistyczne – tenisowe:

4.1. Podręcznik / książka / recenzowane – 25 pkt za każdą opublikowana pozycje wydawnicza.

4.2. Skrypt recenzowany- 15 pkt za każdą opublikowana pozycje wydawnicza.

4.3. Artykuł /specjalistyczny/ własny- 3 pkt za każdą opublikowana pozycje wydawnicza.

4.4. Tłumaczenie artykułu /specjalistycznego/- 2 pkt za każdą opublikowana pozycje wydawnicza.

4.5. Program autorski /recenzowany/- 10 pkt za każdą opublikowana pozycje wydawnicza.

4.6. Praca dyplomowa /specjalistyczna/- 10 pkt za każdą opublikowana pozycje wydawnicza.

ZASADY:

Punkty trzeba uzyskać w minimum trzech z czterech obszarów działalności szkoleniowej.

Punkty są zaliczane w postępowaniu kwalifikacyjnym dla uzyskania odpowiednio tytułu trenera klasy pierwszej lub trenera klasy mistrzowskiej:

 • W przypadku trenera klasy drugiej za okres 3 lat ciągłej pracy w czasie ostatnich 6 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku.
 • W przypadku trenera klasy pierwszej za okres 5 lat ciągłej pracy w czasie ostatnich 8 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku.

Minimalna i maksymalna liczba zaliczanych punktów:

 • Sprawowane funkcje – min. 10 pkt / max. 70 pkt
 • Praca z zawodnikami – min. 20 pkt / max. 70 pkt
 • Doskonalenie własne  – min. 20 pkt / max. 50 pkt
 • Publikacje – min. 20 pkt / max. 50 pkt

Limity punktowe:

 • Trener klasy II w postępowaniu dla uzyskania klasy pierwszej – minimum 100 pkt
 • Trener klasy I w postępowaniu dla uzyskania klasy mistrzowskiej – minimum 150 pkt

 

 

 

 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies, należy dokonać zmiany ustawień dotyczących zapisu plików cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Tak, zgadzam się