Ośrodki Szkolenia

OSSM:

Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży powstały w celu stworzenia najzdolniejszym młodym tenisistkom i tenisistom optymalnych warunków do treningu. Realizowany w nim program opracowano z myślą o podniesieniu poziomu sportowego polskich zawodników i umożliwieniu wymiany doświadczeń trenerskich, co stanowi ważne ogniwo pracy szkoleniowej.

Działalność OSSM-u jest dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Związek Tenisowy i w znaczący sposób wspiera funkcjonowanie Wojewódzkich Związków Tenisowych oraz najlepszych klubów tenisowych w Polsce.
Wspiera również nadrzędny cel strategiczny PZT, jakim jest stworzenie spójnego systemu szkolenia w polskim tenisie.

Adres strony internetowej Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzieży

 

Kryteria powołań zawodników:

 • obywatelstwo polskie,
 • aktualna licencja PZT oraz przynależność klubowa,
 • stan zdrowia zawodników (kontuzje, choroby),
 • gotowość do potwierdzenia uczestnictwa zawodników w akcjach szkoleniowych,
 • ranking PZT, TE,
 • wyniki i postawa zawodnika na turniejach,
 • motywacja i chęć do pracy,
 • ograniczone możliwości treningu i sparingów,
 • nagroda za wyróżniające się zachowanie, chęć do pracy i aktywność,
 • akceptacja i zasadność akcji szkoleniowych przez opiekunów i trenerów zawodnika,
 • decyzja trenerów.

 

Obszary działania OSSM:

 • tenisowy,
 • przygotowania fizycznego,
 • mentalny,
 • fizjologiczny,
 • fizjoterapeutyczny.

 

Cele szkoleniowe OSSM:

 • zebranie informacji o zawodnikach i ocena umiejętności i potencjału;
 • nawiązanie kontaktu z opiekunami zawodnika;
 • zindywidualizowane wsparcie zawodników podczas realizacji zadań treningowych i startowych;
 • wyposażenie zawodnika w narzędzia pozwalające samodzielnie realizować cele;
 • monitoring podczas treningów i startów;
 • analiza i rozliczanie zawodników z realizacji celów treningowych;
 • przekazywanie sprawozdań i wniosków zawodnikom i ich trenerom;
 • kształtowanie postawy profesjonalnej;
 • usamodzielnienie zawodnika poprzez nauczanie, kształtowanie i doskonalenie;
 • zwiększenie prawdopodobieństwa przełożenia wyniku z treningów na start w zawodach.

 

Podstawowe działania OSMM:

 • organizowanie meczów, sparingów, turniejów,
 • przeprowadzanie testów tenisowych, sprawnościowych, wydolnościowych,
 • organizowanie konsultacji w sezonie zimowym i zgrupowań w sezonie letnim.

 

 

 

 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies, należy dokonać zmiany ustawień dotyczących zapisu plików cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Tak, zgadzam się