Licencja PZT

 

Licencja Trenerska Polskiego Związku Tenisowego:

Licencjonowany Trener Tenisa

 

Ogólne założenia programu:

1 grudnia 2007 ruszył Program Licencjonowania Trenerów i Instruktorów Polskiego Związku Tenisowego. Przy opracowaniu naszego programu wykorzystane zostały sprawdzone wzorce czołowych federacji tenisowych: francuskiej oraz angielskiej, a także zalecenia ITF.

Generalnym celem tego programu jest podniesienie statusu trenera i instruktora poprzez:

 • opracowanie jednolitego systemu szkolenia trenerów i instruktorów obowiązującego na terenie całego kraju;
 • opracowanie przejrzystego systemu awansu zawodowego i motywowania szkoleniowców do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • promowanie wykwalifikowanych szkoleniowców systematycznie podnoszących swoje umiejętności i doskonalących wiedzę,
 • dostarczanie pracodawcom, potencjalnym klientom, rodzicom oraz miłośnikom tenisa przejrzystej skali kompetencji i kwalifikacji trenera i instruktora,
 • integrację całego środowiska trenerskiego.

 

 

Kto może uzyskać licencję trenerską?

Osoby posiadające obecnie uprawnienia trenerskie lub instruktorskie uzyskane przed 1 grudnia 2007.

Osoby kończące licencjonowane kursy trenerskie lub instruktorskie po 1 grudnia 2007.

Licencja jest ważna przez okres 2 lat.

 

 

Co należy zrobić aby uzyskać licencję?

Aby uzyskać licencję należy:

 • Wypełnić stosowny wniosek

Dołączyć dokumenty:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych w tenisie
 • Kopia dowodu wpłaty za licencję
 • Zdjęcie legitymacyjne

 

 

Jak wygląda licencja?

Licencja jest wydawana w formie plastikowej karty.

Jej kolor oznacza poziom kwalifikacji:

 • Zielona instruktor,
 • Srebrna trener II kl.,
 • Złota trener I kl.,
 • Czarny –trener kl. M

 

 

Jakie są warunki przedłużenia licencji?

Warunkiem przedłużenia licencji jest zdobycie określonej liczby punktów lub ukończenie kursu doszkalającego (tabela punktowa). Licencja przedłużana jest na okres kolejnych 2 lat.

 

 

Co to znaczy kurs licencjonowany?

Każdy kurs rozpoczynający się po 1 grudnia 2007, aby otrzymać miano licencjonowanego, a uczestnicy kończący ten kurs wraz z formalnymi uprawnieniami instruktorskimi mogli otrzymać licencję PZT, musi spełniać następujące warunki:

 • Kierownik części specjalistycznej rekomendowany przez PZT;
 • Lista wykładowców zatwierdzona przez Kolegium Trenerów PZT;
 • Program kursu zatwierdzony przez MSiT i PZT;
 • Egzamin w obecności przedstawiciela PZT oraz na podstawie testów egzaminacyjnych opracowanych przez Kolegium Trenerów;
 • Sprawdzian wstępny umiejętności gry – test ITN lub test ekspercki w obecności przedstawiciela PZT;
 • Literatura obowiązkowa zatwierdzona przez Kolegium Trenerów PZT.

Osoby kończące kurs nielicencjonowany otrzymują jedynie uprawnienia formalne.

W celu otrzymania licencji muszą zdać egzamin organizowany przez PZT.

 

 

 

 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies, należy dokonać zmiany ustawień dotyczących zapisu plików cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Tak, zgadzam się